Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Solid Group Sp. z o.o. sp.k.

Dane zbierane są w celu realizacji umowy zawartej z Solid Group Sp. z o.o. sp.k. polegającej na generowaniu i podpisywaniu faktur VAT w formie elektronicznej oraz ich archiwizowaniu przez okres 6 lat liczonych po roku wystawienia faktury VAT.